Diagnòstic i propostes d’intervenció sobre el benestar, desigualtats i necessitats