Projecte

La població infantil no només ha patit, a causa de la pandèmia provocada per la COVID-19, un confinament particularment restrictiu, sinó també una forta invisibilització de les seves necessitats en el discurs polític i en la pròpia agenda investigadora. Necessitem revertir aquesta invisibilització i disposar d’eines precises de recerca que descriguin amb detall la seva situació, expectatives i necessitats -amb èmfasi en la infància més vulnerable- ja que en el temps post-COVID s’acosta una important tasca de reconstrucció tant de l’escenari relacional educatiu incert, com de la resta d’àrees de la vida social de nenes i nens. A través d’un enfocament d’utilitat pública, i comptant amb una metodologia mixta (quantitativa i qualitativa) que situa nenes i nens com a informants clau juntament amb les persones adultes, aquest projecte es planteja identificar les àrees prioritàries d’intervenció per combatre l’impacte de les múltiples desigualtats que la pandèmia ha introduït o accentuat en les vides de nenes i nens. Per això, el propòsit general del projecte descrit en aquesta memòria científica tècnica serà analitzar el grau de benestar i les necessitats percebudes dels nens i les nenes durant la crisi del COVID-19 i a la nova normalitat, posant èmfasi en com estan vivint el procés educatiu les persones menors d’edat i en la necessitat de comprendre les tendències de canvi i el possible impacte per a la població infantil als propers anys, per formular polítiques públiques que permetin compensar les possibles tensions i desequilibris que sorgiran en aquest escenari de recuperació després de la pandèmia.

Es justifica així la necessitat d’apostar per tornar nenes i nens al primer pla de l’activitat investigadora i fer servir instruments de coneixement científic per revertir des d’un diagnòstic d’utilitat pública l’impacte que la pandèmia ha causat sobre problemes preexistents, però també sobre aquells que pertanyen innegablement al nou escenari de la vida social després del COVID-19. Són necessàries arran d’aquesta crisi sociosanitària polítiques i respostes sensibles des dels sistemes de protecció social.