Komunikazioak

Kontaktua: congreso.infancia.bilbao@gmail.com

Kongresuko hizkuntza ofizialak gaztelania, ingelesa eta euskara dira, eta, beraz, hiru hizkuntza horietako edozeinetan onartzen dira komunikazioak.

Lehen pausua
PROPOSAMENEN LABURPENA BIDALTZEA

Komunikazioa egile batek edo gehiagok egindako esperientzia, proposamen edo ikerketa baten ahozko aurkezpen laburra da.

Proposamenen laburpenek biltzarreko txantiloiaren formatua errespetatu behar dute, eta PDF formatuan bidaliko dira hurrengo FORMULARIOAREN bidez, 2022ko abenduaren 20a baino lehen.

Egile bakoitzak gehienez 2 komunikaziotan parte hartu ahal izango du, eta behin bakarrik ordainduko du partaidetza-kuota.


Bigarren pausua
PROPOSAMENEN BERRIKUSPEN BIKOITZ ITSUA

Proposamen bakoitza batzorde antolatzaileko kideek ebaluatuko dute. Berrikuspena itsua da eta balorazio-irizpideak honako hauek izango dira:


 • Konferentziaren ildo tematikoekiko lotura
 • Proposamenaren kalitate zientifikoa
 • Laburpenaren edukia: alderdirik garrantzitsuenak aurkezten dira: lan mota, garatzen den esparrua, helburuak, metodologia, emaitzen aurrerapena, etab.

 • Diskurtsoaren ulergarritasuna

Batzorde antolatzaileak aipatutako irizpideen arabera berrikusiko ditu jasotako proposamenak, eta lan bakoitza abenduaren 30a baino lehen onartu edo baztertu den zehaztuko du.

Proposamenak onartzeko, kongresuan izena eman beharko da abenduaren 12a (izen-ematea deskontuarekin) edo urtarrilaren 16a (ohiko izen-ematea) baino lehen.


Hirugarren pausua
ONARTUTAKO LANEN AURKEZPENA KONGRESUAN (AURREZ AURRE EDO ONLINE)

Hizlariek 8-10 minutu izango dituzte azalpena egiteko.

Komunikazioen behin betiko zerrenda eta aurkezpenaren eguna eta ordua kongresuaren webgunean argitaratuko dira.


Kongresuan aurrez aurre parte hartuko ez duten parte-hartzaileek 10 minutu baino gutxiagoko komunikazioa bidali beharko dute online. Gainera, beren aurkezpena modu PUBLIKOAN igo beharko dute Youtubera eta BIDEOA IGOTZEKO FORMULARIO honetan esteka partekatu beharko dute 2022ko URTARRILAREN 7a baino lehen.


Laugarren pausua (hautazkoa)
PONENTZIEN TESTUAK BIDALTZEA

Kongresuaren gaiei buruzko komunikazioak aurkeztu ahal izango dira, ikerketen emaitzak, esperientziak, proposamen didaktikoak eta espainierazko esparru teorikoak aipatuz, eta Batzorde Zientifikoak ebaluatuko ditu. Batzorde Zientifikoak erabakiko du horien onarpena. Egileek komunikazioen ziurtagiriak jasoko dituzte, eta hautatutako proposamenak gaztelaniaz argitaratuko dira, liburu-kapitulu gisa, Lehen kuartileko argitaletxe batean – Q1- Scholarly Publishers Indicators – SPI –.

Ponentzia osoak FORMULARIO honen bidez bidaliko dira. Testu osoak otsailaren 19ra arte bidali ahal izango dira, gehienez 4.500 hitzekin, eta, inolaz ere, ez dute 10 orrialde baino gehiago izango (Abstract, taulak, grafikoak edo irudiak eta erreferentziak barne). Testuak ezaugarri hauekin formateatuko dira:

 • Times New Roman 14 izenburua, zentratua.
 • Egilea, harremanetarako emaila eta afiliazioa. Times New Roman 11 zentratua.
 • Times New Roman 12 testuaren gorputza, lerroartekoa 1,5.

 • Sarrerako atalak eta ondorioak.
 • APA zitazio-sistema (7. edizioa).

 • Orrialdeen luzapena: 10 gehienez. Abstract eta erreferentziak.
 • Word formatua (.doc eta .docx).

Gogoratu egilekide guztiek kongresuan matrikulatuta egon behar dutela.