Diagnóstico e propostas de intervención sobre o benestar, desigualdades e necesidades.